Jak ptaki śpiewające wpływają na nasze życie?

Ptaki śpiewające są bardzo lubianymi zwierzętami domowymi, okazuje się przy tym, że ich śpiew daje nam coś więcej niż tylko przyjemność, choć i ona jest niemożliwa do zakwestionowania. Uczeni coraz częściej zwracają naszą uwagę na to, że ptaki śpiewające pomagają w zgłębianiu sekretów… ludzkiej mowy.

Ta ciągle rodzi wiele pytań, musimy jednak liczyć się z tym, że wiele badań nad nią nie jest możliwych do przeprowadzenia. Często utrudnienie stanowią względu etyczne, bywa zaś i tak, że wciąż brakuje nam możliwości czysto technicznych, aby prowadzić je na ludziach. Co więcej, ludzki mózg jest bardzo skomplikowany. Naukowcy mają potrzebę badania mechanizmów odpowiedzialnych za mowę, w przypadku ludzi nie jest to jednak możliwe na poziomie neuronów i synaps, a na pewno – nie jest to realne przy dzisiejszym poziomie rozwoju nauki.

Na szczęście, problemy, które mogłyby spowalniać tempo zdobywania wiedzy na temat sekretów ludzkiej mowy, znikają w tym samym momencie, kiedy nie badamy już ludzi, ale ptaki śpiewające. To właśnie badania na nich pomogły nam ustalić, jakie geny są odpowiedzialne za to, że rozwija się mowa. Co więcej, naukowcy, którzy badali ptaki śpiewające zaproponowali sposób na diagnozowanie choroby Parkinsona wyłącznie na podstawie barwy głosu osoby, która może być nią zagrożona.

ptaki w przyrodzie - znaczenie ptaków

Jeśli badania na dalszych etapach potwierdzą prawdziwość tych koncepcji, być może zyskamy szansę na ratowanie ginących neuronów jeszcze zanim zmiany spowodowane przez chorobę będą niemożliwe do odwrócenia. Oczywiście, niektórzy ornitolodzy uważają, że wysiłki naukowców nie mają uzasadnienia. Owszem, ptaki potrafią śpiewać i robią to naprawdę dobrze, trudno jednak utrzymywać, że mówią, a właśnie na takim założeniu muszą opierać się badaczu. Nie można też zapominać o tym, że aparat głosowy u ludzi i u ptaków w istotny sposób różnią się między sobą.

Oczywiście, w obu przypadkach do powstania dźwięku dochodzi wtedy, gdy wydychane powietrze przechodzi przez krtań. Ta jest otaczana przez mięśnie, które występują jako struny głosowe i zależnie od tego, jak się napinają, mamy do czynienia z wytworzeniem się szczeliny – wąskiej albo szerokiej. To powietrze wprawia je w drgania różnego rodzaju, a pod wpływem wspomnianych drgań dochodzi do powstawania wysokich lub niskich, a także głośnych lub cienkich dźwięków. Do momentu, w którym wspomniane dźwięki zmieniają się w konkretne głoski dochodzi stosunkowo późno, z sytuacją taką mamy bowiem do czynienia dopiero w jamie ustnej. U ptaków decyduje o tym przede wszystkim dziób.